UŽITEČNÉ ODKAZY

ÚŘADY

Daňový portál
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz/portal/obcan

Ministerstvo financí
http://www.mfcr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
http://www.mpo.cz

Česká správa sociálního zabezpeční
http://www.cssz.cz

Živnostenské úřady
http://www.zivnostenskyurad.cz

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

ČPZP 205
www.cpzp.cz

OZP 207
www.ozp.cz

RBP 213
www.rbp-zp.cz

VOZP 201
www.vozp.cz

VZP 111
www.vzp.cz

ZPMV 211
www.zpmvcr.cz

ZPŠ 209
www.zpskoda.cz

REGISTRY

Centrální registr
http://www.estav.cz/odkaz/db-search.html

Ares
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

Evidence podnikatelů, živnostenský rejstřík
http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND

Obchodní rejstřík
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Ověření plátce DPH v ČR
http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2

Ověření plátce DPH v EU
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=cs

Insolvenční rejstřík
http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

OSTATNÍ DŮLEŽITÉ ODKAZY

Datová schránka
http://www.mojedatovaschranka.cz/

Čísla účtů finančních úřadů
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Priloha_1_2014.pdf

Předčíslí účtů pro jednotlivé druhy daní
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Priloha_2_2014.pdf

Finanční správa
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani/bankovni-ucty-financnich-uradu

Daňové zákony
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika/danove-zakony

Zákony a jiné
http://business.center.cz

Server EU
http://europa.eu

Kurzy ČNB
https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/vybrane_form.html

Nahlížení do katastru nemovitostí
http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Server českého soudnictví – justice
http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

RYCHLÝ KONTAKT

E-mail: doklady@zpracujdane.cz